Susanne Johansson | Mattias Elftorp

This exhibition is a sequential artwork about consequences. The image tells a story, perhaps many stories, about a crucial event in human history. Something that has affected our generation and our view on life in a very basic way. An event that brought death into the equation, on a scale that is bigger even than specieswide extincion.
konSEKVENS is also an experiment in linear/non-linear thinking. The images and their stories can be read like a comic strip, but it is up to their viewers to make the connections between different image elements and arrive at something that is not chronological. Something that is spread out through time: a multitude of events and their consequences.
In the end, we all live in the shadow of the mushroom cloud. A shadow outside of time that reaches the lab in Los Alamos, the streets of Hiroshima, the Whute House, the board rooms of the war industry and the minds of the visitors here today at the University of Växjö.


Text piece

konSEKVENS handlar om en händelse som utspelar sig i vår historia men som lever kvar i vårt kollektiva medvetande som ett ständigt hot. För hundra år sedan var allt annorlunda, mem de flesta av oss som lever nu har på någon nivå alltid vetat att det närsomhelst kan ta slut. Vi har vuxit upp medvetna om vår egen dödlighet, inte som personer eller individer utan på en global nivå.
Det handlar om ansvarslös kreativitet, om att vissa blundar för de människor som hamnar ivägen under strävandet efter makt och profit. Och det är de människorna som får ta konsekvenserna. Konsekvenserna av en vapenindustri som till slut gör sig oumbärlig och självrättfärdigande. De slutgiltiga konsekvenserna av krig.
Den bild vi har skapat är ett försök att plocka ut ett ögonblick och sätta det i ett större sammanhang, ett försök att sätta fingret på någonting som redan existerar i medvetandet hos både betraktaren och konstnärerna.
Bilden på väggen består i sin tur av flera bilder som genom att de sätts i en slags sekvens bildar en berättelse. En berättelse som inte är linjär utan ständig. Historien utspelar sig på en och samma gång i laboratoriet i Los Alamos, på gatorna i Hiroshima, i Vita Huset, i krigsindustrins företagsrum och på Växjö Universitet. På ett mentalt plan existerar all tid samtidigt och på ett mentalt plan lever vi alla i skuggan av svampmolnet.

Pressmeddelande
Smålandsnytt (SVT)
Sekventiellt.se

konSEKVENS took place at the Academic Perspectives on Comics, Manga & Graphic Novels as Intercultural & Intermedial Phenomena at Växjö universitet, April 16-18 of 2009.Photograph by Fredrik Strömberg