Susanne Johansson | Mattias Elftorp

Wall 001 welcomes you to the church of Wormgod. Witness the images of a religion for people with no faith, where all the Gods are long since dead and rotting. When we pray, we talk only to ourselves. Our priests have no say, since we have no use for lies. Our chants and psalms are walls of harsh noise.
Our icons show the faces only of false Gods. Because when there's no True God in whose name to go to war and kill and enslave, our only responsibility is to ourselves and the people around us.

This non-service takes place at Skånes Konstförening, September 4. The event is hosted by Unrest Productions and features live noise performed by Shift, Grunt, KOEFF, IRM and Pestdemon.
It will also be the inofficial release for Piracy is Liberation 007: Spiders pt 1, which can be found among the distro.

Wall 001 välkomnar dig till Wormgod's kyrka. Bär vittnesmål till bilder av en religion för människor utan tro, där alla gudar är sedan länge döda och ruttnande. När vi ber talar vi endast med oss själva. Våra präster har ingen talan, för vi är inte intresserade av lögner. Våre psalmer och bönerop är väggar av harsh noise.
Våre ikoner avslöjar bara ansiktena på falska gudar. För när det inte finns någon Sann Gud i vars namn vi kan gå ut i krig, mörda och förslava, så har vi bara ansvar inför oss själva och människorna omkring oss.

Amen.

Facebook event