Susanne Johansson | Mattias Elftorp

The conclusion of the konSEKVENS exhibition trilogy, that began with konSEKVENS at Växjö Universitet and went on with VÅLD at Utkanten in Malmö.

konSEKVENS v 2.0 takes place at Galleri Panora (S:t Gertrudsgatan 4, Malmö), August 22 – September 13.
Opening August 22, 16-20.
Opening hours after that follow the hours of Folkets Bio's movie shows, so check their website for specifics.

Scroll down for photos.

This exhibition is a sequential artwork about consequences. The images tell a story, perhaps many stories, about a crucial event in human history. Something that has affected our generation and our view on life in a very basic way. An event that brought death into the equation on a scale that is even bigger than specieswide extincion. We explore this event and look at different aspects of it, through a series of images.
Because konSEKVENS is also an experiment in linear/non-linear thinking. The images and their stories can be read like comic strips, or a multi-faceted visual experience. It's up to their viewers to make the connections between different image elements and arrive at something that is not chronological. Something that is spread out through time: a multitude of events and their consequences.
In the end, we all live in the shadow of the mushroom cloud. A shadow outside of time that reaches the lab in Los Alamos, the streets of Hiroshima, the White House, the board rooms of the war industry and the minds of the visitors at S:t Gertrudsgatan 4 in Malmö.

konSEKVENS handlar om en händelse som utspelar sig i vår historia men som lever kvar i vårt kollektiva medvetande som ett ständigt hot. För hundra år sedan var allt annorlunda, men de flesta av oss som lever nu har på något plan alltid vetat att det närsomhelst kan ta slut. Vi har vuxit upp medvetna om vår egen dödlighet, inte som personer eller individer utan på en global nivå.
Det handlar om vapenutvecklarnas ansvarslösa kreativitet, om dem som blundar för människorna som hamnar ivägen i strävan efter makt och profit. Det är de människorna som får ta konsekvenserna. Konsekvenserna av en vapenindustri som till slut gör sig oumbärlig och självrättfärdigande. De slutgiltiga konsekvenserna av krig.
Den sekvens av bilder som vi har skapat är ett försök att plocka ut ett ögonblick och sätta det i ett större sammanhang men ur lite olika perspektiv, ett försök att sätta fingret på någonting som redan existerar i medvetandet hos både betraktaren och konstnärerna.
Bilderna på väggen består i sin tur av flera bilder som genom att de sätts i sekvens bildar en berättelse. En berättelse som inte är linjär utan ständig. Historien utspelar sig på en och samma gång i laboratoriet i Los Alamos, på gatorna i Hiroshima, i Vita Huset, i krigsindustrins företagsrum och på Panora i Malmö. På ett mentalt plan existerar all tid samtidigt och på ett mentalt plan lever vi alla i skuggan av svampmolnet.

The exhibition is arranged by Folkets Bio with the support of ABF Malmö.